úterý 9. června 2009

Text letáku k blokádě 6.6. v Jihlavě

Setkáváme se podruhé v krátké době, abychom vyjádřili nesouhlas se sílícím neonacistickým hnutím v našem okolí. Před třemi týdny jsme řekli jasné NE politice Dělnické strany. Nyní se do Jihlavy její přívrženci vrací, aby uctili památku padlých vojáků Wermachtu. Chápeme, že ne všichni vojáci na německé straně byli ve válce dobrovolně a že byli na svoje činy hrdí. Ale zrovna tyto vojáky čeští náckové uctívat nehodlají. Budou se klanět těm, kteří bojovali za tzv. Bílou Evropu, kteří páchali zlo na Romech, Židech, Slovanech a všech ostatních, kteří nesplňovali jejich zvrácené představy o ideálních nadlidech.

Tento pochod rozhodně není první, který se v Jihlavě pořádá. Minulý proběhl skoro přesně před 14 měsíci. Co se za tu dobu změnilo? Náckové pořádají svoje provokace prakticky každý týden v různých koutech republiky, stupňuje se množství jejich útoků. Víme o útocích na hudební kluby v Jihlavě a okolí, víme o množství napadení mladých lidí, kteří se stali jejich terčem jen proto, že se hlásí k různým subkulturám, proto, že vypadají odlišně. Všichni máme v živé paměti útoky na členy romské komunity, které vygradovaly pokusy o pogrom v litvínovském Janově a dvěma útoky zápalnými lahvemi na severní Moravě. A co se za těch 14 měsíců nezměnilo? Přístup státní moci k řešení tohoto problému.

Politici a političky sice útoky odsoudí, ale v konečném důsledku jen oklešťují lidské svobody. Neonacisté jsou onálepkováni jako extremisté, stejnou nálepku pak od státních represivních složek dostanou i jejich odpůrci a odpůrkyně. A příště třeba protestující odboráři a odborářky nebo odpůrci výstavby nového obchodního centra na místě městského parku. Stát nebojuje proti neonacistům, stát bojuje proti extremistům – tedy těm, kteří se mu zrovna znelíbí. Zatím jediný výsledek státního tažení proti extremistům – zákaz maskování na veřejných shromážděních – dopadl hlavně na odpůrce neonacistických pochodů.

Na druhé straně se politici na myšlenkách neonacistů rádi přiživí. A tak se do programů politických stran napříč politickým spektrem pomalu dostává odpor proti imigrantům, represe proti sociálně vyloučeným, omezování sociálních podpor. Masivní policejní razie zaměřená na vietnamskou komunitu, při které byl v akci i obrněný transportér, vychází ze stejné logiky jako pogrom v Janově.

Neonacismus nemůže být nikdy poražen aktivitou státních represivních složek nebo politiků. Neonacismus může být poražen pouze společnými silami obyčejných lidí, kteří nebudou trpět tyto zhoubné myšlenky ve svém okolí, v ulicích svých měst. Proto jsme se dnes sešli s jediným cílem: postavit se neonacistům a neonacistkám a zabránit jim v pochodu Jihlavou. Neonacisté a neonacistky Jihlavou neprojdou!

pondělí 8. června 2009

Neonacisté a neonacistky Jihlavou neprošli

V sobotu 6.6. se v Jihlavě na autobusovém nádraží sešlo přibližně 100-150 neonacistů a neonacistek. Připraveni postavit se jim jsme sešli u ústředního hřbitova, kudy měli pochodovat. Neonacistická pieta byla nakonec státní mocí zakázána.

Nejsme stoupenci zákazů a omezování svobody shromažďování. Nicméně státní represivní složky jsou jen jednou součástí prostředí, se kterou musíme počítat při akci v ulicích a musíme jí přizpůsobit svou taktiku. Neonacisté a neonacistky jsou ve využívání takové taktiky, která manipuluje státní represivní složky k jejich prospěchu, mistry. Důkazem jsou jejich žaloby a odvolání k soudům. Naposledy z této taktiky těžili v Ústí nad Labem, kde tiše přihlíželi, jak policie rozháněla jejich odpůrce a odpůrkyně.

Nyní se tato taktika obrátila proti nim samým. Nemáme z toho nějak zvláštní radost, nicméně si myslíme, že i naše mobilizace v ulicích k tomu přispěla. Kdyby se nekonala blokáda pochodu, neonacisté a neonacistky by se svými transparenty velmi pravděpodobně odpochodovali z autobusového nádraží na hřbitov a zpět obklopeni policejním kordonem – právě to by pro policii znamenalo taktiku nejmenšího odporu.

Pokud bylo tentokrát politicky neprůchodné, aby policie rozháněla antifašisty a antifašistky a klestila cestu náckům, dostali neonacisté a neonacistky po hlavě tím samým klackem, který tak rádi využívají. My jsme byli přímo na trase jejich pochodu připraveni postavit se jim tváří v tvář i v případě, že by se na průvod vydali i se svým ozbrojeným policejním doprovodem, jak bývá zpravidla zvykem.

Uvědomujeme si, že příště může být situace jiná a policie bude opět rozhánět antifašistická shromáždění. Jsme připraveni a nedáme se.

Neonacisté Jihlavou neprošli. Antifašistky a antifašisté ano. Svou blokádu zakončili pochodem do centra města, čímž symbolicky potvrdili jedno ze svých hesel: Naše ulice, naše města – antifa.

Věříme, že příště se opět sejdeme v ulicích města, kde se neonacisté rozhodnou hlásat své zvrhlé názory. Nenechme se ukolébat snadným vítězstvím a buďme připraveni na odpor.

pondělí 1. června 2009

I ty se postav neonacistickému pochodu!Neonacisté a neonacistky chtějí pochodovat v sobotu 6.6. 2009 Jihlavou, aby uctili padlé vojáky Wehrmachtu. Budou mezi nimi lidé, kteří fyzicky napadají ty, kteří jim nevyhovují svým zjevem, oblečením, barvou pleti... Budou mezi nimi lidé šířící a vyznávající myšlenky nacismu a fašismu, vyžívající se v nacistické symbolice. Lidé, kteří chtějí omezovat lidskou svobodu na základě barvy kůže. Chceme ukázat, že takové myšlenky nemají v naší společnosti místo. Chceme žít ve svobodné a tolerantní společnosti a chceme ji aktivně vytvářet, ne se spoléhat v pohodlí našich domovů na policejní složky, politiky, státní aparát. Média o nás mluví jako o radikálech a radikálkách. Jsme však lidé, kterým není lhostejné, v jaké společnosti žijí. Pojďte se s námi 6.6. postavit neonacistické ideologii. Pojďme společně! Sraz bude v 13:00 u Ústředního hřbitova v Jihlavě.

Neonacistická pietní akce v Jihlavě

Neonacisté z Národního odporu Vysočina svolávají na sobotu 6. června své příznivce a sympatizantky do Jihlavy. Pojďme se podívat na hlavního nahlašovatele této akce a její pozadí.

Více na antifa.cz

neděle 31. května 2009

Prohlášení Antifašistické akce Jihlava

Antifašistická akce Jihlava je autonomní skupina, která spolupracuje s Antifašistickou akcí a dalšími neautoritářskými uskupeními. O strategii boje proti fašismu, rasismu, xenofobii, sexismu a autoritářství rozhodují její členové a členky. Proto se nemusí ve všem shodovat s jinými skupinami. Název uskupení odkazuje na myšlenku, ne na organizaci, automaticky ho to tedy nesdružuje s jinými skupinami téhož jména.

středa 27. května 2009

Nepřítel před branami!

Nepřítel před branami. Nejenom před branami našeho města, ale před branami našich životů. Před branami našeho svědomí. Jestliže opět připustíme, aby náckové beztrestně pochodovali po našich ulicích, a budeme jen nečinně přihlížet, pak se nemůžeme podívat ani sami sobě do očí. Nepoučení/é z chyb minulosti je budeme opakovat. Dnes víc než kdy jindy je síla hnědého teroru cítit a je jen na každé/m z nás, jak se k této hrozbě postaví. Jestli zalezlí/é doma u svých televizí, počítačů a jiných pozlátek, které nám věnoval systém, aby nás tak umlčel. Na jedné straně obdivujeme hrdiny, kteří se nebojí postavit zlu, a na straně druhé jsme tak zbabělí/é vyjádřit jen nepatrný protest. A přitom nácků je dnes zatím ještě málo, a když se spojíme, můžeme je porazit. Ale nemusí to trvat dlouho. Dnes jste možná v bezpečí, ale zítra už tomu tak být nemusí.

Fašismus se týká úplně všech. A všichni neseme zodpovědnost za to, co se stalo, a za to, co se stane. Milióny mrtvých na bojištích, v koncentračních táborech, ve vězeních a na ulicích a my se pořád tváříme, že se nic neděje. Že to za nás někdo vyřeší. Ale kdo…?! Policie, armáda, politici? Těžko, když v obou složkách slouží řada aktivních nácků a jejich sympatizantů. A i kdyby proti náckům tyto složky stály, není přece jen povinnost všech lidí, kteří se považují za tolerantní a svobodné, vyrazit do ulic a postavit se hnědému nebo rudému teroru vždy, když se snaží svými nenávistnými myšlenkami projevit? Každý/á, kdo má jen trochu svědomí, tohle přece musí cítit. Právě vůči všem obětem těchto režimů. Nebo opravdu bojovali a položili svoje životy nadarmo, ve víře, abychom my, budoucí generace, nemuseli prožít to, co oni. Jestliže zůstaneme doma a budeme dál jen přihlížet, šlapeme po památce těchto lidí. A pomáháme hnědým a rudým bastardům budovat nové koncentráky a gulagy!

Nedovolme, aby naše lenost a pohodlí byli silnější než naše svědomí a odpovědnost! Nedopusťme, aby náckové beztrestně procházeli kdekoli na světě. Nedovolme, aby teď prošli Jihlavou! Vyjádřete solidaritu a úctu těm, kteří v boji proti fašismu, ať rudému či hnědému, položili život. Je to naše povinnost.